declaration of death

  1. kanunen ölü olduğunun ilanı
  2. İsim mahkemenin bir kimsenin ölmüş olduğuna karar vermesi