define one's attitude

  1. Fiil tavrını koymak
  2. Fiil bir konuda tavrını belirlemek