delay action

tehirli bomba
geç etkili, geciktirilmiş, saatli (bomba, mayın vb.). Sıfat