1. İsim, Psikoloji bunama.
    dementia infantilis: çocukluk bunaması.
    dementia paranoides: kaygılı yansıtımca.
  2. İsim şahsiyetin bölünmesi.
erken bunama İsim, Tıp ve Sağlık
bunaklık
sarsıntı bunaması.
erken bunama, usyarılım.
schizophrenia ile ayni anlama gelir. usyarılım, içekapanım sayrılığı: gerçeklerle olan ilişkilerin
büyük ölçüde azalması, düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozulmaların ortaya çıkması gibi belirtiler gösteren ruh sayrılığı.
şizofreni
erken bunama
ihtiyarlık bunaması