die in one's shoes

  1. gayrı-tabiî bir şekilde ölmek, (özellikle) asılmak.