difficult to get

temas kurulması güç bakan
geçinilmesi güç bir kişi olmak Fiil