direct access

doğrudan erişimli saklama aygıtı Bilgi Teknolojileri
doğrudan bellek erişimi Bilgi Teknolojileri