disaggregate

  1. Fiil çözüş(tür)mek, dağıtmak, dağılmak, parçala(n)mak, bileşenlerine ayır(ıl)mak.
    disaggregate sandstone.
    The molecules of a gel disaggregate to form a sol.