disaster-prone area

  1. tehlikeye yatkın bölge
  2. felakete uğramaya eğilimli bölge
felakete uğramaya eğilimli bölge