discuss the situation

  1. Fiil durumu tartışmak
  2. Fiil müzakere etmek
  3. Fiil durum müzakeresi yapmak