adobe İsim
karılık etmek Fiil
.: kendine/ birisine iyi bakmak/ihtimam göstermek.
He does well by his guests.
bir şeyin yarısını yapmak Fiil
ona iyilik etmek.