do for someone

  1. Fiil birini mahvetmek
  2. Fiil birinin sonunu getirmek
  3. Fiil birini öldürmek
  4. Fiil birinin canını çıkarmak
  5. Fiil birine büyük zarar vermek
(bir kimsenin bir şey yapmasını) candan istemek/dilemek, can atmak.
She longed for him to stay longer:
Onun daha fazla kalmasını candan istiyordu.
birine bir şey yapması için fırsat vermek Fiil