hizmetçi siz idare etmek Fiil
hizmetçisiz idare etmek Fiil
biri olmaksızın idare etmek Fiil
biri olmaksızın başının çaresine bakmak Fiil
birşey olmaksızın idare etmek Fiil
birşeysiz idare etmek Fiil
birşey olmaksızın başının çaresine bakmak Fiil
bir şey olmadan idare etmek Fiil