1. dok, havuz, rıhtım: gemilerin yük alıp verdiği veya tamir edildiği yer.
  the docks of London.
  dockmaster:
  tersane müdürü.
  floating dock: yüzer havuz.
 2. (bkz: dry dock ).
 3. vagon veya kamyonların yük alıp verdiği platform.
 4. uçak hangarı veya tamir atelyesi.
 5. rıhtıma yanaş(tır)mak.
 6. havuza girmek/sokmak/çekmek.
 7. Havacılık bir uzay aracı(nı) başkasıyla birleş(tir)mek.
 8. Zooloji hayvan kuyruğunun etli kısmı, kılları kesildikten sonra kalan kuyruk.
 9. ucunu kesmek, kesip kısaltmak.
  to dock the ears of cattle.
 10. (kuyruğunu) kısa kesmek, kırpmak.
  to dock a horse.
 11. (ücret) kesmek, kesinti yapmak.
  to dock one's wages. The boss docked his paycheck $20.
 12. (ceza olarak) maaşını kesmek.
  The boss docked him a day's pay.
 13. İsim (mahkemede) sanık/maznun yeri.
  in the dock: mahkemede (sanık olarak).
  Soon found himself in
  the dock for robbery: Çok geçmeden hırsızlık suçu ile mahkemeye verildi.
 14. İsim karabuğdaya benzer bir ot.
  patience dock: labada
  (Rumex patientia).
  sour dock: kuzukulağı

  (Rumex acetosa).
yanaşmak Fiil
havuzlanmak Fiil
gemiyi havuza çekmek Fiil
gemiyi kızağa çekmek Fiil
bir gemiyi havuza almak Fiil
teslim doku
havuz, kızak: gemilerin bakım ve onarımlarının yapıldığı suyu boşaltılabilen havuz. floating dock İsim
kızak İsim, Denizcilik
(US) rıhtımda teslim fiyat (belirtilen limanda karaya teslim giderlerinin hepsini içerir
yüzer havuz.
yüzer havuz
havuza girmek Fiil
doka girmek Fiil
kuru havuz
yüzer havuz
hidrolik krikolu havuz
hakim önünde Zarf, Hukuk
sanık sandalyesinde Zarf, Hukuk
mahkeme önünde Zarf, Hukuk
havuzdan çıkmak Fiil
yükleme doku
yüzer havuz
gemiyi doka almak Fiil
gemiyi doka almak Fiil
efelek, labada
(Rumex patientia): karabuğdaygillerden dere kenarlarında kendiliğinden yetişir,
yaprakları sebze olarak yenilir.
İsim
malları rıhtıma indirmek Fiil
bir gemiyi rıhtıma palamarla sıkıca bağlamak Fiil
gemiyi havuzdan çıkarmak Fiil
sanık mahalli
taşıma rıhtımı İsim, Askerlik
kabarma alçalmadan yararlanılan havuz
doka almak Fiil
treni şube hattına getirmek Fiil
bir treni şube hattına getirmek Fiil
işçi ücretlerinde indirim yapmak Fiil
dok ücreti makbuzu
rıhtım şirketi
rıhtım vinci
dok ücreti
dok tesisleri İsim
havuz kapağı
rıhtım
liman dokları bölgesi
dok sorumlusu
dok ücreti makbuzu
liman pilotu
liman kılavuzu
dok limanı
dok kirası
rıhtım
dok ambarı
(Br) resepise
ambar makbuzu