1. Fiil yavaş yavaş kötüleşmek
  2. Fiil yavaş yavaş bozulmak
  3. Fiil yavaş yavaş kötülemek
  4. Fiil yavaş yavaş kötüye gitmek
faiz oranlarını yavaş yavaş indirmek Fiil