1. Geçişli Fiil (cesedi) mumyalamak, tahnit etmek.
 2. Geçişli Fiil hafızaya nakşetmek, hatırda tutmak, unutmamak, unutulmaktan kurtarmak, hıfzetmek, saklamak.
  Many fine
  sentiments are embalm = imbalmed in poetry.
 3. Geçişli Fiil rayiha/koku vermek, güzel kokular yaymak.
  Roses and lilacs embalm = imbalming the evening air.
 4. Geçişli Fiil gelişmesini önlemek.
 5. mumyacı, ölüleri mumyalayan kimse.
 6. mumyalama, tahnit etme; hafızaya nakşetme, hatırda tutma, unutmama, unutulmaktan kurtarma, hıfzetme, saklama; rayiha/koku verme.