1. İsim, Tekstil Sanayii nakış
  2. İsim nakış, süs, işleme.
  3. İsim gergef/el işi.
    She sat quietly at her embroidery.
  4. İsim abartma, mübalâğa, (hikâyeyi) allayıp pullama, süsleyip püsleme.