enlightenment

  1. İsim aydınlatma, tenvir, bilgi verme, öğretme, açıklama, izah.
    provide enlightenment: açıklamak, aydınlatmak.

    The law is so difficult to understand that only a lawyer can provide enlightenment.
  2. İsim aydınlanma, tenevvür, bilgi edinme, öğrenme.
  3. İsim bilgi, ilim, irfan.
Aydınlanma Çağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
aydınlanma: insan zekâsının özerkliğini ve kuvvetini temel alarak siyasal, dinsel ve eğitimsel doktrinlerde
yenilikler yaratan 18'inci yy. felsefe hareketi.
insanlığın aydınlanması için çalışmak Fiil