enter goods

  1. Fiil gümrükte malları deklare etmek
  2. Fiil malları gümrükte deklare etmek
  3. Fiil gümrükte mal beyanında bulunmak
malları gümrükte deklare etmek Fiil