european community council

  1. Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
  2. avrupa topluluğu konseyi