excuse from

  1. izin vermek, müsaade etmek.
    He was excused from the school.
    You're excused: Gidebilirsiniz.

    The class was excused: Sınıfa izin verilmişti.
birini mevcut bulunamayacağı için mazur görmek Fiil