failure of record

  1. davalının defi yoluyla dermeyan ve istinat ettiği vesikaları ibraz edememesi