field research

  1. saha araştırması
  2. İsim, Pazarlama alan çalışması
Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara İsim, Kurum İsimleri
araştırma alanı