1. (a) hesaplamak, hesap etmek.
    He figured out how much it would cost. (b) düşünmek, tasavvur etmek,
    anlamak, kavramak.
    We must figure out how to do it.
bir sorunu çözmek Fiil
düşünerek bir sonuca varmak Fiil
hesaplamak Fiil
masrafını hesap etmek Fiil
masrafların hesabını yapmak Fiil