F tabakası: iyonosferin en yüksek ve iyon yoğunluğu en fazla olan tabakası (gece oluşur). İsim
çürüyen bitki kalıntılariyle kaplı orman toprağı. İsim