1. titrek yanmak, titrek ışık vermek, (alev/ışık) titremek/oynamak, yanıp sönmek, pırıldamak, kırpışmak,
  (şimşek) çakmak, parlamak, belirmek.
  the flickering light of the candle: mumun titrek ışığı.
  A dying fire flickered on the hearth. The hope flickered within her that her husband might be alive.
 2. titre(ş)mek, ihtizaz etmek, seğirmek, dalgalanmak.
  Shadows flickered on the wall.
  flickering eyelids: göz seğirmesi.
 3. çırpınmak, titretmek, salla(n)mak.
  There was just enough breeze to flicker the candle.
 4. titrek alev/ışık.
 5. titre(ş)me, titreşim, sönüp yanma, titrek ışık verme.
 6. geçici belirti, lerze, parıltı.
  a flicker of hope.
 7. ânî/seri hareket, ânî parlamak, parlayış, parıltı.
  a flicker of anger.
 8. göz kırpmak, göz açıp kapama.
  without a flicker: göz kırpmadan.
 9. İsim benekli ağaçkakan
  (Colaptus auratus) Amerikada yaşar. Kanat altlarında ve kuyruklarında parlak
  sarı-kırmızı benekler vardır.
  golden-winged woodpecker, high-hole, yellowhammer ile ayni anlama gelir.
yellowhammer (2). İsim
titreyerek sönmek Fiil
umut ışığı
hiç ilgi göstermemek Fiil
zayıf ümit