for crying out loud

  1. Allahaşkına, Allahını seversen (bir ricaya/isteğe/emre kuvvet vermek için kullanılır).
    For crying
    out loud, shut that door: Allahaşkına kapat şu kapıyı!