force someone's hand

  1. (a) zorlamak, icbar etmek, (b) ne yapacağını/niyetini açıklamak.