foreign assets

  1. İsim yabancı ülkelerdeki varlıklar
  2. döviz
  3. yabancı varlıklar (bir bankanın yabancı müşterilerinden olan alacakları , yabancı şirketlerdeki iştirakleri
    , yabancı ülkelerdeki gayri menkulleri gib
  4. İsim yabancı varlıklar
ülke dışındaki malvarlığını gizlemek Fiil
konvertibl döviz
döviz varlıkları İsim