foreign property

dış ülkelerdeki mülk
yabancılara ait emlak satışının dondurulması
yabancılara ait emlakin satışının dondurulması
yabancılara ait emlak