freedom of peaceful assembly

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler barışçıl toplantı özgürlüğü