müşteriyle direkt temas halinde olan Sıfat, İşletme
cephe hattı
cephe hattı