1. Zarf daha ileri(ye)/uzağa/öteye.
  I'm too tired to go further. To go further and further south. They live
  a little further along the road.
 2. Zarf daha çok/fazla/ziyade, geniş ölçüde, ziyadesiyle.
  There is nothing further we can do: Daha fazla
  bir şey yapamayız (Yapabileceğimiz başka bir şey yok).
  We'll enquire further into this question tomorrow: Bu soruyu yarın geniş ölçüde inceleyeceğiz.
 3. Zarf ayrıca, bundan başka, buna ilâveten, üstelik.
  He said further that he would support us in any way
  he could. The house isn't big enough for us, and further, it's too far from the town.
 4. Zarf başka yer(d)e/taraf(t)a.
  You will have to look further than the village if you want to buy a really good radio set.
 5. Sıfat daha uzak, öte.
  the further side of the street: sokağın öte tarafı.
 6. Sıfat (daha) başka/fazla, daha çok, ek, ilâve.
  Have you any further questions to ask?
  further education

  Brit. yaşlıların eğitimi.
  The money would have had to be raised by further taxation: Ek vergilerle para sağlanacaktı.
 7. Sıfat yeni, bundan başka, ayrıca.
 8. Geçişli Fiil ilerletmek, (gelişmesine/başarmasına) yardım etmek, desteklemek, teşvik etmek, her türlü imkânı/fırsatı/avantajı sağlamak.
artık, daha fazla.
I can't go any further: Daha fazla gidemem.
bir adım daha ileri gitmek Fiil
daha fazla (sını yapmak/vermek/söylemek vb.).
I'll give you $20 for it, but I can't afford to go any further.
(birisinin) başından defolup gitmesini temenni etmek.
gına gelmek, usanmak, bıkmak, başından defolup gitmesini istemek.
She talked without stopping for
one hour, and I began to wish her further.
artık fazla zahmete girmeden
ilave avans
kredi artırma
bir kez daha incelemek Fiil
ilave kopya
ilave teminat
daha ayrıntılı bilgi
ek ayrıntılı bilgi
başka güçlükler İsim
(Br) yüksek tahsil
yeniden yapılan duruşma
barış için çalışmak Fiil
yeni bilgi
yeni bilgiler edinme
ilave talimat
yeni müzakereler
bir çekin yeniden ciro edilmesi
yeni müzakereler İsim
ötede
öteye
ileride ilerde
yeni siparişler İsim
yeni emirler İsim
ilave ayrıntılar İsim
müteakip ödemeler İsim
yeniden yapılan duruşma
birinin menfaatine yardım etmek Fiil
(iş mektuplarında) -e ek olarak/ilâveten.
Further to our letter of May 5th, we are writing to confirm
that all arrangements for your journey are now complete.
Edat
...'e istinaden Zarf
ileri eğitim
Dahası, ... Zarf
bütün ayrıntıları istemek Fiil
yeni kredi talep etmek Fiil
işlerin nasıl gelişeceğini beklemek Fiil
ek iddiaları dışlamak Fiil
satın alıcının gayrımenkül satıcısından makul olarak isteyebileceği ve uygulanmasının mükemmelleştirici
bazı fiillerin teminini öngören sözleşme
ek güvenceli mukavele
müteakip bir tebligata (bildiriye) kadar ertelemek Fiil
müteakip bir tebligata kadar ertelemek Fiil
mütemmim malumat için
tamamlayıcı bilgi için lütfen
bilgi niz ve gereğinin yapılması için
bilginiz ve gereğinin yapılması için
bir konuya yeniden eğilmek Fiil
bir konuyu deşmek Fiil
konuyu deşmek Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
bir konuyu artık fazla deşmeden bırakmak Fiil
ilişiği kalmamak Fiil
yeni çatışma nedenleri yaratmak Fiil
akıl ımdan bile geçmedi
daha yakından tanıma yınca
yeni haberlere kadar
ekonomiyi durgunluğa götürmek Fiil
bir makineyi yeniden denemek Fiil
başka kredi vermemek Fiil
bir davayı yeniden tetkiki için temyiz mahkemesi tarafından kararı veren mahkemeye göndermek Fiil
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
bir davayı yeni araştırmalar yapılmak üzere geri çevirmek Fiil
bir soruyu sonradan ele almak üzere ertelemek Fiil
(öfke ile) reddetmek, haddini bildirmek.
I'll see him further first: Ben ona haddini bildiririm.
artık ilgilenmemek Fiil
'da kanun tarafından öngörülmüştür
tamamlayıcı bilgi rica etme
yeni bir ihbara kadar
yeni bir duyuruya kadar
yeni bir talimata kadar
yeni bir talimata kadar
daha yakından tanıyınca
daha dikkatli bir incelemeden sonra
yeniden gözden geçirdikten sonra
konuyu daha fazla uzatmadan Zarf
konuyu fazla uzatmadan Zarf
konuyu uzatmadan Zarf
lafı uzatmadan Zarf
lafı daha fazla uzatmadan Zarf
lafı fazla uzatmadan Zarf
lafı kısa keserek Zarf
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Zarf
fazla zaman kaybetmeden
başka bir ihbarda bulunmaksızın