güvenlik ve sağlık koşullarını incelemek

  1. Fiil to miners'delegate