gather from

bir ifadeden sonuç çıkarmak Fiil
eldeki kanıtlardan sonuç çıkarmak Fiil
gazetelerden öğrenmek Fiil