1. İsim için)
    -lus, -li, -luses, (
  2. İsim için)
    -li 1.
    bot. kuzgunkılıcı, kılıç çiçeği, glayöl, kuzgun otu
    (Gladiolus illyricus).
  3. İsim, Anatomi göğüs kemiğinin orta ve alt kısmı.