1. Geçişsiz Fiil hırlamak, hırıldamak, homurdanmak.