go on under one's nose

  1. Fiil bir kimsenin burnu dibinde yer almak
  2. Fiil gözünün önünde olup bitmek