going value

  1. belli koşullar aynı kalmak şartıyla
  2. arz ve talepte değişiklik olmadan bir mal ve hizmetin tahmini değeri
  3. kullanım değeri
  4. işletme değeri
işletme değeri İsim
işletme değeri