going- concern value

  1. bir şirketin bir kişi ya da başka bir şirkete göre ticari değeri
işletme değeri
işletme değeri İsim
işletme değeri