good reputation

iyi şöhreti olmak Fiil
iyi nam ve şöhret kazanmak Fiil
iyi namlı
birinin itibarını bozmak Fiil
doktor olarak şöhret kazanmış olmak Fiil