grandfather

  1. ağababa
  2. İsim dede, büyükbba.
  3. İsim cet.
  4. İsim yaşlı/muhterem adam.
(a) ABD'nin bazı güney eyaletlerinde zencilere seçim hakkı tanımayan yasa (1915'te kaldırılmıştır), (b)
bazı eylemleri yasaklayan fakat daha önce başlamış benzer eylemlere ayrıcalık tanıyan yasa.
sarkaçlı büyük saat.
sarkaçlı büyük saat.
büyükbaba