1. İsim iri sukuşu
    (Pinguinus impennis): eskiden Atlantiğin kuzeyinde yaşamış ve halen soyu tükenmiş iri, uçamayan bir kuş.