gross value

brüt kira
aktif değerin brüt tutarı (hiç indirimsiz muhasebe değeri ; bir maddi duran varlığın birikmiş amortismanları
düşülmeden önceki defter değeri
aktif değerin brüt tutarı
üst ısıl değer, üst kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
alt ısıl değer, alt kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar