terk edilmiş kulübe
hut
kulübe.
hut
sundurma, gölgelik, bir veya iki yanı açık basit damlı sığınak.
hut
baraka. Askerlik2
hut
kulübeye/barakaya sokmak/yerleş(tir)mek.
dağ evi İsim, Mimarlık
baraka: oluklu çelik saçtan yapılmış yarım silindir şeklinde portatif bina. İsim
™,
is. çelik baraka.

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Dilimizde “patlayacak gibi şişmek” anlamına gelen ... dağı kesilmek deyimlerinde geçer

hut
Büyük balık