1. İsim ev, konut, mesken, ikametgâh, oturulan yer.
  2. İsim oturma, ikamet.
  3. İsim toplum, cemaat, bir bölgenin sakinleri.
insanların oturmasına elverişli olmamak Fiil
iskâna elverişli
oturulabilir
oturulmaya elverişli olma
insanların meskeni
ikamet mahalli
oturma hakkı
sükna hakkı
oturmaya elverişsiz
insanın oturmasına uygun değil
kullanım ve ikamet
ikametgâh vergisi