1. Fiil yarıya bölmek
  2. Fiil iki eşit parçaya bölmek
  3. Geçişli Fiil yarıya bölmek, iki eşit kısma ayırmak.
  4. Geçişli Fiil (eşit olarak/yarı yarıya) paylaşmak, bölüşmek.
    The two girls agreed to halve expenses on their trip.
  5. Geçişli Fiil yarılamak, yarıya indirmek.
    The new machine halves the time of doing the work by hand.
  6. Geçişli Fiil (golf) karşı oyuncu kadar sayı yapmak.
bir şeyin masraflarını yarıya indirmek Fiil
(uçlarını birbirine uyacak şekilde keserek) iki tahtayı eklemek/birleştirmek.
uğranan kayıplara yenisini eklemek Fiil