halve

  1. Verb yarıya bölmek
  2. Verb iki eşit parçaya bölmek
  3. Transitive Verb yarıya bölmek, iki eşit kısma ayırmak.
  4. Transitive Verb (eşit olarak/yarı yarıya) paylaşmak, bölüşmek.
    The two girls agreed to halve expenses on their trip.
  5. Transitive Verb yarılamak, yarıya indirmek.
    The new machine halves the time of doing the work by hand.
  6. Transitive Verb (golf) karşı oyuncu kadar sayı yapmak.
bir şeyin masraflarını yarıya indirmek Verb
(uçlarını birbirine uyacak şekilde keserek) iki tahtayı eklemek/birleştirmek.
uğranan kayıplara yenisini eklemek Verb