handle a subject

bir konuyu titizlikle ele almak Fiil