have a life life

rahat hayat sürmek Fiil
yoksul hayatına alışmak zorunda kalmak Fiil